Pobierz bezpłatny program PIT Format 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


MISJA PRZEDSZKOLA NR 10

+
Jesteśmy przedszkolem które:
• promuje turystykę i zdrowy tryb życia,
• promuje wartości humanistyczne,
• prowadzi szeroki zakres zajęć dzięki którym dzieci zdobywają umiejętności
  potrzebne w dalszym życiu takie jak - otwartość, komunikatywność,
• realizuje podmiotowość dziecka, wspierając styl partnerski w komunikacji
  trójpodmiotowej,
• promuje negocjacje podczas rozwiązywania konfliktów,
• pomaga dzieciom w pełnym rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień,

Podsumowując można stwierdzić, że jesteśmy placówką, w której pracują ludzie pragnący pomóc dzieciom w oparciu o trój podmiotowość: dzieci, rodzice i nauczyciele - pracownicy przedszkola.
Pracownicy, którzy w atmosferze pełnego zaufania, odpowiedzialności, kreatywności pragną towarzyszyć dziecku na jego drodze do poznania siebie samego i otaczającego go świata.

+
Szanujemy prawo każdego dziecka do:
• podmiotowego traktowania,
• akceptacji takim jaki jest,
• rozwijania zainteresowań,
• własnego tempa rozwoju,
• sympatycznej zabawy,
• wypowiedzi w sposób werbalny i niewerbalny,
• odpoczynku, jeśli jest zmęczone,
• zdrowego jedzenia,
• kontaktów społecznych,
• rozmów interpersonalnych (z dorosłymi).

Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi. Jesteśmy asertywni i tego będziemy uczyć dzieci. Myślę, że realizacja tych zamierzeń zapewni wszystkim satysfakcję i zadowolenie.


Mały Informator

Przedszkole położone jest w północno - zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Fabryczna - osiedle Stabłowice, wśród dużej ilości zieleni.

Mocne strony to:
1. Wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna.
2. Dobra atmosfera pracy oraz dobra komunikacja interpersonalna
    wśród pracowników.
3. Dobra polityka promująca przedszkole.
4. Współpraca z instytucjami oświatowymi, gospodarczymi i społecznymi
    wspierającymi w działaniach dydaktyczno-wychowawczych pracę
    nauczyciela.
5. Spełnianie oczekiwań wszystkich klientów przedszkola.
6. Bogata baza dydaktyczna.
7. Nowoczesny ogród
8. Realizacja innowacji pedagogicznej
9.Opracowanie i realizacja programów własnych z zakresu turystyki,
   ekologii, zdrowia.


Słabe strony to:
1. Wygląd zewnętrzny budynku przedszkola.

Posiłki w przedszkolu:
śniadanie godzina 8:30,
obiad godzina 11:30
podwieczorek godzina 14:00

Imprezy przedszkolne to:
Pasowanie na przedszkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, Nocne oczekiwanie na Mikołaja, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, Modna wiosna, Wielkanocny zajączek, Dzień Mamy i Taty - Święto Rodzinki, Przegląd Piosenki Turystyczno-Regionalnej, Dzień Dziecka, Zakończenie roku przedszkolnego.

Model absolwenta kończącego Przedszkole nr 10


+