+ http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/edukacja-i-partnerstwo-bez-barier/o-projekcie+

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.plZ akcji 1%, poprzez Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła, za rok 2012 otrzymaliśmy kwotę 5339,00 zł, za którą zostały zakupione meble oraz instrumenty muzyczne (stoliki, krzesełka, stół odstawczy, dzwonki chromatyczne, keyboard).

Pozdrawiam Barbara Bogdał
Dyrektor Przedszkola nr 10


MISJA PRZEDSZKOLA NR 10

+
Jesteśmy przedszkolem które:
• promuje turystykę i zdrowy tryb życia,
• promuje wartości humanistyczne,
• prowadzi szeroki zakres zajęć dzięki którym dzieci zdobywają umiejętności
  potrzebne w dalszym życiu takie jak - otwartość, komunikatywność,
• realizuje podmiotowość dziecka, wspierając styl partnerski w komunikacji
  trójpodmiotowej,
• promuje negocjacje podczas rozwiązywania konfliktów,
• pomaga dzieciom w pełnym rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień,

Podsumowując można stwierdzić, że jesteśmy placówką, w której pracują ludzie pragnący pomóc dzieciom w oparciu o trój podmiotowość: dzieci, rodzice i nauczyciele - pracownicy przedszkola.
Pracownicy, którzy w atmosferze pełnego zaufania, odpowiedzialności, kreatywności pragną towarzyszyć dziecku na jego drodze do poznania siebie samego i otaczającego go świata.

+
Szanujemy prawo każdego dziecka do:
• podmiotowego traktowania,
• akceptacji takim jaki jest,
• rozwijania zainteresowań,
• własnego tempa rozwoju,
• sympatycznej zabawy,
• wypowiedzi w sposób werbalny i niewerbalny,
• odpoczynku, jeśli jest zmęczone,
• zdrowego jedzenia,
• kontaktów społecznych,
• rozmów interpersonalnych (z dorosłymi).

Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi. Jesteśmy asertywni i tego będziemy uczyć dzieci. Myślę, że realizacja tych zamierzeń zapewni wszystkim satysfakcję i zadowolenie.


Mały Informator

Przedszkole położone jest w północno - zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Fabryczna - osiedle Stabłowice, wśród dużej ilości zieleni.

Mocne strony to:
1. Wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna.
2. Dobra atmosfera pracy oraz dobra komunikacja interpersonalna
    wśród pracowników.
3. Dobra polityka promująca przedszkole.
4. Współpraca z instytucjami oświatowymi, gospodarczymi i społecznymi
    wspierającymi w działaniach dydaktyczno-wychowawczych pracę
    nauczyciela.
5. Spełnianie oczekiwań wszystkich klientów przedszkola.
6. Bogata baza dydaktyczna.
7. Nowoczesny ogród
8. Realizacja innowacji pedagogicznej
9.Opracowanie i realizacja programów własnych z zakresu turystyki,
   ekologii, zdrowia.


Słabe strony to:
1. Wygląd zewnętrzny budynku przedszkola.

Posiłki w przedszkolu:
śniadanie godzina 8:30,
obiad godzina 11:30
podwieczorek godzina 14:00

Imprezy przedszkolne to:
Pasowanie na przedszkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, Nocne oczekiwanie na Mikołaja, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, Modna wiosna, Wielkanocny zajączek, Dzień Mamy i Taty - Święto Rodzinki, Przegląd Piosenki Turystyczno-Regionalnej, Dzień Dziecka, Zakończenie roku przedszkolnego.

Model absolwenta kończącego Przedszkole nr 10


+